Pneumatska creva

kompresorska_creva (2)1. Kompresorska fleksibilna creva

– Pneumatska creva za vazduh i tehničke gasove, ojačana jednim tekstilnim opletom.
– Unutrašnji sloj od crne sintetičke gume.
– Radni pritisak: 20 bar , pritisak pucanja: 60 bar
kompresorska_creva (1) – Temperatura: – 40 °C  do  + 80 °C
– Primenjuju se u kompresorskim stanicama, instalacijama itd.

2. PVC pneumatska creva 

– Pvc nearmirana creva
pneumatska_creva (1) – Pvc armirana creva
– Spiralna creva

Karakteristike:

– Radni pritisak: 7,5 bar – 33 bar
pneumatska_creva (2) – Radna temperatura: – 10 °C  do  + 80 °C
– Primenjuju se u pneumatici i hidraulici, za manje pumpe, prskalice, kompresore…