Hidraulična fleksibilna creva

hidraulika-karakteristike1. Fleksibilna creva za niske pritiske 

– Hidraulična creva za gorivo (Gt i Gč) i mazivo (Mt i Mč), opletena žicom ili tekstilom.
– Unutrašnji sloj od uljno otporne sintetičke gume.

2. Fleksibilna creva za srednje pritiske 

– Cevi za hidrauliku (Ht i Hč) i podpritisak (Pt) ojačane sa jednim čeličnim ili tekstilnim opletom.
– Unutrašnji sloj od uljno otporne sintetičke gume.

3. Fleksibilna creva za visoke pritiske 

– Hidraulična creva za ulje, gorivo, mazivo i naftu (V-1), ojačana jednim čeličnim opletom, radni pritisak do 210 bara
– Unutrašnji sloj: uljno otporna sintetička guma

4. Fleksibilna hidraulična creva za vrlo visoke pritiske 

– Hidraulična creva za ulje, gorivo, mazivo i naftu (V-2, V-4 i V-6), ojačana sa 2, 4 ili 6 slojeva čelične žice.
– Radni pritisak do 700 bara, temperatura: – 40 °C  do  + 100 °C
– Unutrašnji sloj: uljno otporna sintetička guma

hidraulika-(2)            hidraulika-(1)                fleksibilna_creva

5. Fleksibilna creva od teflona 

– Teflonske cevi (Tč), ojačane sa jednim ili dva opleta čeline žice.
– Unutrašnji sloj od politetrafluoretilena, otporan na većinu kiselih i agresivnih fluida.
– Radna temperatura: – 55 °C do + 240 °C