SAE flanše

sae_flanseManji pritisci

– Prava SAE flanša 3000 psi – CODE 61 SAE J516/J518
– 45° SAE flanša 3000 psi – CODE 61 SAE J516/J518
– 90° SAE flanša 3000 psi – CODE 61 SAE J516/J518

Veći pritisci

– Prava SAE flanša 6000 psi – CODE 62 SAE J516/J518
– 45° SAE flanša 6000 psi – CODE 62 SAE J516/J518
– 90° SAE flanša 6000 psi – CODE 62 SAE J516/J518

flanse (1)   flanse (2)   flanse (3)