BS priključci

bs_prikljucciŽenski priključci

– BSP ŽENSKI 60° KONUSNI – BS5200 (žicom ubodena matica)
– BSP ŽENSKI 60° KONUSNI – BS5200 (pasujuća matica)

– 45° BSP ŽENSKI 60° KONUSNI – BS5200 (žicom ubodena matica)
– 45° BSP ŽENSKI 60° KONUSNI – BS5200 (pasujuća matica)

– 90° BSP ŽENSKI 60° KONUSNI – BS5200 (žicom ubodena matica)
– 90° BSP ŽENSKI 60° KONUSNI – BS5200 (pasujuća matica)

– BSP „O – RING“ ŽENSKI 60° KONUSNI – BS5200 (pasujuća matica)
– 45° BSP „O – RING“ ŽENSKI 60° KONUSNI – BS5200 (žicom ubodena matica)
– 90° BSP „O – RING“ ŽENSKI IZ JEDNOG KOMADA ss KOLENO 60° KONUSNI – BS5200 (žicom ubodena matica)
– 90° BSP „O – RING“ ŽENSKI 60° KONUSNI – BS5200 (žicom ubodena matica)

– BSP ŽENSKI RAVNO SEDIŠTE – (žicom ubodena matica)
– BSP ŽENSKI RAVNO SEDIŠTE – (pasujuća matica)

Muški priključci

– BSP MUŠKI PARALELNI 60° KONUSNO SEDIŠTE – BS5200

– BSP MUŠKI RAVNO SEDIŠTE

bs_prikljucci (5)   hidraulicni_prikljucci (2)   hidraulicni_prikljucci (1)   hidraulicni_prikljucci (4)

bs_prikljucci (4)   hidraulicni_prikljucci (3)   bs_prikljucci (1)   bs_prikljucci (2)   bs_prikljucci (3)